Официјално Slackware огледало

Slackware
Содржи пакети од сите верзии од најстарата Slackware 1.01 до актуелната Slackware 14.0 за i486 и x86_64 архитектурите. Се синхронизира 4 пати на ден.

Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Македонија.

Целата содржина заедно со ISO сликите можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional